Information

I mitt bildbygge är det främst färgen som ska levandegöra samt bära fram bildens gestaltning
d.v.s. att med färg förmedla upplevelse av form, rumslighet, ljus, atmosfär rytmik,
dramatik, andlighet till en komposition i spänning och balans, samt att bjuda in betraktaren och inspirera
till medskapande tolkning av konstverkets innehåll.

”För mig synes därför den koloristiska sensibiliteten vara av sådan primär betydelse att den vid sidan av känslan för
bildens rytmiska byggnad utgör en förutsättning för uttrycksfull gestaltning. Jag vill ge upplevelsen av natur genom bild
– inte bildupplevelse genom natur”
Citat: Georg Suttner Aktiv Färgs katalog 1961

 

Utbildning

1977-79 Gerlesborgsskolan i Stockholm
1990-91 Konstskolan Basis
1991-92 Gerlesborgsskolan i Stockholm
Sedan 2002 kontinuerlig fortbildning för professor Georg Suttner
Utvecklade Keramism mellan 1999-2002

 

Grupputställningar

Bengtsfors konsthall 2009
Gustavsfors gamla skola 2009
Sigtuna konsthall 2008
Orsa kulturhus 2007

 

Länkar

www.apikal.se
www.gustavsforsgruppen.se